Nemec vzw in samenwerking met RKH vzw.

"Selectie en koninginnenteelt".   Uitgesteld!

Omwille van de vraag van enkele collega’s zijn we dan toch bezweken om enkele sessies “Selectie en koninginneteelt” te organiseren.
Er blijkt de laatste jaren toch wel wat belangstelling te zijn voor deze uitzonderlijke teelttechnieken. En…er blijken toch ook wel wat misverstanden te bestaan inzake “de soort” of “het ras” en de ideale wijze om daarvan kwalitatief goede nakomelingen te telen.
We willen graag daarbij helpen.
We gebruiken daarvoor onze jarenlange ervaring en de verwerking van nieuwe inzichten en hopen dat u er dan wat aan heeft en daarmee aan de slag gaat.
Zie hier het programmas voor Zele  en Rijkevorsel met de lesdata en de lesonderwerpen (Even klikken op de locatie).

Te Zele in lokaal De Proefhoeve te 9820 Bottelare zullen de theoretische lessen plaats hebben en het practicum gaat door in de bijenhal aan de Diepestraat 1 te 9820 Bottelare.

Te Rijkevorsel zullen alle lessen doorgaan in de locatie De Raam aan de Keirschothoeveweg te 2310 Achtel/Rijkevorsel.

Zoals je merkt willen we een belangrijk deel wijden aan de praktische gang van zaken en doen we dit met ondersteuning en onder begeleiding van ervaren “koninginnetelers”.

Hiervoor zijn er middelen nodig die we de deelnemende cursist zullen aanbieden;

De teeltstof van uitgelezen reinteeltmateriaal zijnde twee onbevruchte koninginnen.
Twee EWK’s om deze jonge koninginnen te huisvesten, in afspraak met de lesgevers ook
het kernvolkje.
Eén schuilhuisje waarin deze EWK’s passen.
Twee opstellingen, paringsgeld, voor de paringsstand te Kreverhille.
Lidmaatschap RKHvzw voor de periode 2020.
Uitgebreid naslagwerk in kleur dat elektronisch wordt aangeboden.

Deelname aan de cursus €150
Inschrijvingen tot 20 deelnemers

De uitnodiging tot betaling van het cursusgeld zal pas vertrekken nadat de kandidaat zich heeft ingeschreven via het inschrijvingsformulier op deze website.

Dat betekent ook dat wie eerst inschrijft zal kunnen deelnemen.
Succes!

Het eerste deel van de cursus heeft de bedoeling u voldoende achtergrondinformatie te bieden inzake kwaliteit en kwantiteit. Het houdt in dat het er niet op neer komt om zomaar koninginnen te telen, wat iedereen wel kan, maar toch wel aandacht heeft voor de afstamming en de gevolgen in het "veld"...

Weten waar je mee bezig bent, is een fundament om oordeelkundigheid aan de dag te leggen...
Uw verantwoordelijkheid voor het genetisch landschap is zeer groot...
De sesie wordt te Zele en te Rijkevorsel georganiseerd aan de bijenstanden.

Dat betekent dat de lessen ook goed ingepast worden gegeven in het teeltprogramma. Einde ...bevruchte koninginnen met een goede genetische basis en kwaliteit om op eigen stand in te voeren...

De eerste 20 cursisten zijn ingeschreven.

Vooraf inschrijven is natuurlijk belangrijk, dit kan door het invullen van dit formulier.

Vergeet hierbij uw registratienummer bij het FAVV in orde te maken!

Corneel Dewindt

Tel. 0475 862648

corneel.dewindt@nemec.be
rene.meys@hotmail.
maartenmeys@hotmail.com
jos.vandenkieboom@telenet.be
johnny.gommers@telenet.be