Nieuw nieuw nieuw...

De zomerse bijenweide…

Er zijn nog enkele plaatsen vrij, haast je!!

Wat we allemaal weten is dat het “habitat” voor de bijen, zeg maar het “biotoop of de bijenweide”, tijdens de zomermaanden een groot probleem vormt…

Ja je staat er best  versteld van… maar het is wel een ontnuchterende vaststelling…
Dit fenomeen heeft zijn nefaste gevolgen voor de ontwikkeling, de gezondheid en dus ook de overlevingskansen van deze zeer belangrijke schakels van het biologisch evenwicht.
Het raakt u misschien niet onmiddellijk wanneer we het op deze manier aanbrengen?
Wel alle bijen zijn met hun voortbestaan bedreigt.
We overdrijven?
Zeer zeker niet… het wordt hoog tijd dat we wakker worden en eens goed nadenken over de wijze waarop we onze woon- en leefomgeving in de toekomst gaan beheren.
Het zal met meer oordeelkundigheid moeten. Buiten “onze woonbuurt” en “onze werkplaatsen” en “onze land- en tuinbouwbouwterreinen” en “onze wegen” en onze tuinen, is er voor andere levensgemeenschappen, dan die van de mens, niet veel meer te vinden. We eigenen  ons alles toe zonder aan de gevolgen te denken… wat als “zij” verdwijnen?
Dit gaat “ons” uiteindelijk zwaar treffen. Meer dan 80% van onze voeding heeft te maken met en is afhankelijk van het grote radarwerk van het evenwicht van de natuur. Dit evenwicht heeft veel te maken met de voortplanting van allerlei gewassen, ja ook van wilde planten. De voortplantingsmogelijkheden van planten wordt “verzorgd” door allerlei beestjes die niet altijd opvallen maar die we ook kennen als “bijen”, “vlinders” en velen andere soorten…

Vooral tijdens de maanden juli en augustus is het habitat of de bijenweide zeer mager en in sommige regio’s zelfs nihil. We kunnen dan spreken over een groene woestijn. Dit treft de insectenwereld en het bijenleven in het bijzonder. Veel miserie met de wintersterfte van de honingbij in de imkerij en het  verdwijnen van wilde soorten heeft hiermee te maken!
Stop die miserie, we moeten er samen iets aan doen!

NEMEC vzw wil het initiatief nemen om voor ieder geïnteresseerde een educatieve reeks te organiseren over een geschikt assortiment, de beste groeiomstandigheden, goede plantenassociaties en de beste combinaties voor verschillende bodems en plaatselijke  situaties, hun verzorging en de vermeerdering ervan.

Een lessenreeks speciaal voor imkers, groenzorgers en zij die groene vingers hebben of willen krijgen.

We gaan van start op woensdag  10 oktober 2018 om 19:00u stipt.

Locatie : Zaal Den Buiten, Buitenstraat 12 te Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas)

De lessenreeks wordt begeleid met een degelijk naslagwerk. De delen worden u elektronisch bezorgd.
De inschrijvingsbijdrage bedraagt  €125.

Het programma is hier terug te vinden.


Inschrijvingsinformatie en inschrijven kan via de website van NEMECvzw;  www.nemec.be
Meer praktische infotmatie via;
corneel.dewindt@nemec.be
olivier.foubert@nemec.be