kreverhillebezoekGroepen kunnen de paringstand onder begeleiding bezoeken.

De beheerders van de paringsstand ontvangen de groep en brengen u het verhaal “KREVERHILLE”. Op het juiste moment van de dag wordt de groep ook rondgeleid in de tuin, de groene plaats van het gebeuren.

Om iedereen met volle teugen te laten genieten van het verhaal mogen de groepen niet groter zijn dan 25 personen. Grotere groepen zijn uiteraard ook welkom maar deze worden dan gesplitst.

Je wordt verwend met een interesant verhaal, een drankje en een hapje in een gezellige omkadering. Neem eerst even contact vooraleer een datum en tijd vast te leggen.