logorkhR.K.H.vzw is een vereniging die actief is in het selecteren en het telen van carnica bijen. De vereniging heeft duidelijk geopteerd voor één bepaald bijenras.

Deze intensieve bedrijvigheid gebeurt met de meeste zorg en met een minimum aan financiële middelen. Deze middelen vloeien voort uit het innen van lidgelden, uit de geïnde paringsgelden en uit het ter beschikking stellen van teeltmateriaal. Ook educatieve acties, sponsoring en subsidiëring door de overheden, kunnen een bron van financiële ondersteuning zijn. RKH vzw is een vereniging zonder winstoogmerk

 

Ga ook eens kijken op onze Facebook pagina   "KREVERHILLE"
Besloten groep, bij eenvoudige vraag wordt je als lid geaccepteerd. DOEN!