De standregels zijn elk jaar opnieuw onderwerp van discusie in de raad van bestuur en worden op deze wijze aan de noodzakelijkheid aangepast.

Standregels 2017

1. "KREVERHILLE" gelegen aan de Langeweg 8 te Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen) is geopend van 1 juni tot 31 juli.
Dit jaar kunnen ERK's van maandag 4 juni tot en met maandag 16 juli ter bevruchting aangeboden worden. Hierdoor is het mogelijk dat de laatste ERK’s op donderdag 2 augustus opgehaald worden.
Gelieve er rekening mee te houden dat deze vooropgestelde data strikt worden gevolgd.
De kernvolkjes worden aangeleverd op de paringsstand op maandagavond en donderdag van 19.00u. tot 21.00u.
De aangeboden kernvolkjes worden in een standboek ingeschreven op vertoon van de lidkaart.
Breng dus steeds uw lidnummer mee. Bij middel van uw lidnummer kan een juiste en snelle registratie worden verkregen.


2. Het domein is alleen toegankelijk voor de standbeheerders. Bezoeken kan, graag bieden wij de uitgebreide informatie, doch alleen onder begeleiding en na afspraak.


3. De kernvolkjes met de gemerkte jonge moer (nummer en kleur), worden alleen in standaardéénraams kastjes (ERK) aangeboden.
Het kernvolkje is VRIJ VAN DARREN. De kernvolkjes waarin darren worden ontdekt bij het aanleveren, worden niet geopend en opgesteld, maar worden terug mee gegeven. Er worden dus geen darren ter plaatse verwijderd.
De voederruimte moet volledig tot aan het dekglaasje gevuld zijn bij het aanleveren.
Dit voeder moet stevig genoeg worden aangemaakt zodat het bij hogere temperaturen niet gaat uitvloeien.


4. Alleen die ERK's worden aanvaard, die een volledige identiteit meedragen, naam adres en telefoonnummer en lidnummer.
Op een zelfklevend etiket dient het nummer van de gemerkte kon. te worden aangebracht.
Er worden geen verzendingskooien in bewaring gehouden. De verzendingskooien worden bij het afleveren onmiddellijk terug meegenomen.


5. Elke zending draagt een kopie van een recent gezondheidsattest met zich mee, afkomstig uit een erkend labo, waaruit blijkt dat de bijenstand die de bijen leverde voor het vullen van de ERK’s en de kolonies waarin de koninginnen werden geteeld, vrij is van vuilbroed. Er dient eveneens een gezondheidsverklaring bijgevoegd te worden van de stand die de teeltstof leverde.

6. De ERK's moeten degelijk zuiver zijn en de glaasjes moeten helder zijn zodat de controle eenvoudig en ongehinderd kan verlopen. Volkjes op oude raad worden niet aanvaard.


7. De plaatsing geschiedt op eigen risico.


8. De opgestelde volkjes kunnen alleen per zending worden afgehaald. K' kunnen niet afzonderlijk afgehaald worden. De ERK’s blijven 18 dagen op de paringsstand opgesteld. Bij aanleveren krijgt de deelnemer de datum van ophalen mee naar huis (Vermeld op de rekening).


9. De kernvolkjes kunnen alleen aangeboden worden door de leden, mits zij de standregels onderschrijven.
De leden worden regelmatig van de planning en de bevruchtingsresultaten op de hoogte gehouden. De leden bezorgen hun juiste E-mailadres om dit vlot te laten verlopen.
Als lid is men aangesloten voor € 15 voor het jaar 2017. Elk lidmaatschap rust op het hoofd van een natuurlijke persoon. Om deel te nemen aan de paringsstand moet iedere deelnemer afzonderlijk lid zijn. Uitzonderingen kunnen alleen na overleg worden toegestaan en deze overeenkomst is jaarlijks wijzigbaar.

Graag vooraf aanmelden via het aanmeldformulier op de website.


10. Per aangeboden kernvolkje moet door de leden een bevruchtingsgeld worden betaald van 2,50 euro.


11. De werkgroep biedt ook moeren aan die gepaard zijn op KREVERHILLE.
Deze moeren kunnen op bestelling en na afspraak worden bekomen.
De onbevruchte koninginnen zullen dan 10 € kosten. Onbevruchte moeren kunnen, alleen op bestelling, vóór 1 juni, door de leden bekomen worden!
De op KREVERHILLE bevruchte koninginnen kosten 25 €. Niet-leden betalen 30 €.
Het noteren van de bestelling van bevruchte koninginnen op KREVERHILLE, seizoen 2017, loopt tot 1 juni.
De eiland bevruchte moeren kosten 50 €. Ze worden uiterlijk besteld op 1 mei.


12. De leden onthouden zich van elke vorm van “sluikopstelling”, die de gezondheid en de zuiverheid van de paringen in gevaar kan brengen. De leden zullen dus alles in het werk stellen om zulke ongeoorloofde praktijken tegen te gaan en bekend te maken.
Imkers die deze regel negeren worden niet als lid aanvaard. Alleen met deze overtuiging en discipline kunnen goede resultaten verwacht worden.


13. Misbruik maken of niet naleven van de standregels kan leiden tot uitsluiting.


14. In de omstandigheden die niet in de standregels genoemd zijn, beslist de Raad van Bestuur.
Veel succes, raadpleeg ons wanneer er vragen of problemen zijn.


De Raad van Bestuur
RKH vzw.