Wanneer we met de teelt van koninginnen bezig zijn...

De bewustwording van het belang van de genetische waarde van koninginnen in onze bijenvolken groeit... uiteindelijk...
Je moet eerst in een "crisis" zitten om de oren gescherpt te krijgen. Koninginnen telen is meer dan een eenvoudige techniek...
Het  veronderstelt dat je goed beseft waar je mee bezig bent. Je "speelt" met het genetisch patrimonium van uw regio.
Bijen hebben een speciaal sexleven...de darren vliegen vrij rond...

Bijen zijn geen kippen, schapen, vissen of honden. We hebben de "koppelingen" niet altijd in de hand door die rondvliegende vrijbuiters. Wat nog meer is..., een bijenkolonie is een zeer grote verzameling van geneytisch eigenschappen die zich samen uiten, maar die zich terug "los zetten", zich opdelen, wanneer het er op neer komt dat er aan voortplanting wordt gedacht.
Apis mellifera is de naam mijnheer.
...en dan begint het... een geweldige koppelbare ( lees vermengbare) soort de meeste van haar "ondersoorten", rassen, stammen en lijnen.
Doe maar op...
Dank u moeder natuur voor de rijkdom...waarover je miljoenen jaren deed in wijselijk creatieve acties.

...maar we gaan ze, op onze eigenzinnige wijze, in de shake-beker stoppen om er iets beter mee te doen...

Over eigenzinnigheid gesproken of is het gebrek aan kennis?

In het artikel dat hier bij hoort, proberen we op een verstaanbare wijze een vluchtig overzicht te geven van wat er eigenlijk aan de hand is.
Wanneer er zich erbij vragen voor doen, kunnen die  steeds via het forum toekomen, of via mail, en we gaan deze dan ook trachten goed te beantwoorden.

Kliik op HIER en je opent hierbij het bewuste artikel.
Veel leesgenot.

paringstandHet terrein waarop het ganse paringsgebeuren zich afspeelt, heeft een belangrijke invloed op de kwaliteit en de doelstellingen. Het moet enerzijds voldoen aan een aantal inrichtingsvoorwaarden en anderzijds aan een aantal studie-eisen.

De ligging of de situatie van het gekozen terrein heeft zijn ontegensprekelijke invloed op de zuiverheid van de paringen of zeg maar de controle van de paringen.

De Schelde en de bocht bij Ossenisse, speelt een zeer belangrijke rol bij de "isolatie" en dus in het paringsgedrag van de opgestelde koninginnen en de darren. Door de brede Scheldebocht die de “honte” vormt, ontstaat er een natuurlijke vliegbarrière.

darrenvolkenWanneer we het terrein voorbehouden voor “gecontroleerde bevruchtingen” dan is de aanwezigheid van goed genetisch materiaal het uitgangspunt.

De darrenvolken, de bijenvolken die de mannetjesbijen leveren, zijn een belangrijk, maar dan ook zeer belangrijk werkinstrument. Een doordacht gekozen koppelpatroon en een streng selectieplan zijn het basismenu waar elke paringsstand  mee zal werken. 

schuthuisjesDeze kistjes zijn in feite huisjes, het woord is dus goed gekozen. Ze geven beschutting aan de kleine, gevoelige bijenvolkjes die ondergebracht zijn in standaard eenraamskastjes. Het  schuilhuisje is degelijk geïsoleerd en biedt bescherming tegen de labiele weersomstandigheden. Er is plaats genoeg om 2000 opstellingen aan te kunnen in de loop van het paringsseizoen.

De schuilhuisjes hebben een universele maat. De ERK’s moeten dus de juiste afmetingen hebben om ingepast te kunnen worden.

De installatie moet zuiver en hygiënisch worden gehouden. Onderhoud is een belangrijk onderdeel van het onderhoudschema.

Zuiverheid en degelijk onderhoud staat borg voor veiligheid en vlot werken. De besmettingsdruk door allerlei kwalen moet tot het minimum herleid worden.

Vooral de bijenteeltgereedschappen en de bijenhal zelf staan onder constante druk omwille van de weersomstandigheden, imkerbezigheid en de bezoeken.

Alles wordt jaarlijks schoongemaakt en de gereedschappen ondergaan voor en na de opening van de paringsstand een grondige poetsbeurt. Ook vloeren en wanden moeten door overvloedig gebruik van water en detergenten eraan geloven. 

Onder bekwame leiding van Aad Han Hilst worden geïnteresserden aan het werk gezet  en zijn ze een belangrijke schakel in het goed functioneren van de paringsstand KREVERHILLE. Ook de tuin krijgt mede dank zij hen een regelmatige onderhoudsbeurt. Voor de rest van de lopende zaken is de vereniging aangewezen op het dagelijks beheer van de vereniging en de vrijwillige hulp die geboden wordt.