De installatie moet zuiver en hygi├źnisch worden gehouden. Onderhoud is een belangrijk onderdeel van het onderhoudschema.

Zuiverheid en degelijk onderhoud staat borg voor veiligheid en vlot werken. De besmettingsdruk door allerlei kwalen moet tot het minimum herleid worden.

Vooral de bijenteeltgereedschappen en de bijenhal zelf staan onder constante druk omwille van de weersomstandigheden, imkerbezigheid en de bezoeken.

Alles wordt jaarlijks schoongemaakt en de gereedschappen ondergaan voor en na de opening van de paringsstand een grondige poetsbeurt. Ook vloeren en wanden moeten door overvloedig gebruik van water en detergenten eraan geloven. 

Onder bekwame leiding van Aad Han Hilst worden ge├»nteresserden aan het werk gezet  en zijn ze een belangrijke schakel in het goed functioneren van de paringsstand KREVERHILLE. Ook de tuin krijgt mede dank zij hen een regelmatige onderhoudsbeurt. Voor de rest van de lopende zaken is de vereniging aangewezen op het dagelijks beheer van de vereniging en de vrijwillige hulp die geboden wordt.