kreverhille28-8In de ruime bijenhal is voldoende plaats om ongehinderd aan de bijen te werken. Het biedt dan ook een grote luxe om belangstellende bezoekers rond te leiden.

Meteen ook voldoende ruimte om het materieel netjes op te bergen, klaar voor gebruik.

Tevens is er nog een ruime container beschikbaar om de meest diverse tuingereedschappen een onderkomen te bieden.

 

kreverhille2002In deze ruimte wordt het onthaal tijdens het paringsseizoen gerealiseerd. Hier onvangen we de imkers met hun aangeboden ERK's. Er wordt de bezoekers de mogelijkheid geboden om een drankje te nuttigen. 

De volkjes die aangeleverd worden door diverse imkers, uit binnen en buitenland, worden hier geregistreerd en gecontroleerd. De volkjes worden gekoeld om de opgelopen stress tijdens het transport weg te nemen.

 

De kastjes blijven gedurende enkele minuten op de koeltafel

staan tot ze op het terrein worden opgesteld. Gelijktijdig worden ze gecontroleerd op de aanwezigheid van darren en worden ze ingeschreven in het stamboek van de paringsstand en krijgen een "adres".  

Alles over de functionaliteit van dit centrum en over de educatieve mogelijkheden is hier aanwezig. Op vraag kunnen lessen, voordrachten en rondleidingen georganiseerd worden.

 

 

kreverhilleDe ganse installatie is een realisatie van de RKH vzw. Zij werd daarin bijgestaan door haar partners; Staatsbosbeheer uit Nederland en N.E.M.E.C. vzw uit België.

De financiële steun die dit project mogelijk maakte werd gevonden bij Intereg II, de provincie Zeeland, de provincie Oost-Vlaanderen, NEMEC vzw, het Anjerfonds, de voormalige gemeente Hontenisse, Hulst, Axel en Sint-Gillis-Waas en uiteindelijk werd ook geput uit de beperkte reserves van onze eigen vereniging RKHvzw.

Onze dank gaat ook naar private bedrijven die via zeer gevarieerde inspanningen de realisatie van de paringsstand mogelijk maakten. 

De werking van dit centrum is, zoals bij alle bedrijven en verenigingen een kwestie van goed beheer en een doordacht financieel beleid. Het komt er dus op neer dat de fondsen voor onderhoud en uitbating gevonden worden bij de aangesloten leden door middel van lidmaatschap en de bijdragen voor de paringen en de aankoop van koninginnen. Daarom is het ook belangrijk dat de bescheiden lidgelden met voldoende kwantiteit kan worden geïnd.

De beheerders staan verder in om via andere kanalen aanvullende fondsen te verzamelen.
maar dit blijkt niet evident...

Geleide bezoeken aan de paringsstand en educatie, leveren een noodzakelijke bijdrage in de financiële ondersteuning.

De beheerders hebben zich pro-deo verbonden met de uitbating van dit educatief centrum te Ossenisse dat KREVERHILLE heet. 

Alleen de onkosten nodig om de werking van het centrum te garanderen worden in rekening gebracht.