De nieuwsbrief is het communicatiemiddel waarmee we onze leden en sympathisanten op de hoogte willen brengen van op handen zijnde evenementen, zoals vergaderingen, studienamiddagen en klusdagen.

Leden worden automatisch ingeschreven.

Indien u geen lid bent kan u zich hierboven inschrijven en zal u de nieuwsbrief automatisch ontvangen op het door U opgegeven e-mail adres.

U zal zich bij de ontvangst van elke nieuwsbrief terug kunnen uitschrijven.

 

Onze vereniging ondersteunt lespaketten...

Omwille van de vraag zullen we vanaf februari nieuwe lessen koninginnenteelt opstarten...
Hiervoor komt de regio Waasland en Zele in aanmerking.
Het is de bedoeling dat we de aandacht vestigen op een aantal genetische aspecten van de honingbij en de techniek van de teelt.
Er wordt wel eens "gafantaseerd" over de genetische achtergrond van de honingbij. Hiermee wordt dus ook dikwijls een "loopje genomen" met de realiteit. Het gevolg is dat met fantaseert over een aantal eigenschappen die er niet zijn of waarvan men "denkt" dat ze aanwezig zijn. "Denkpistes", als besluiten worden wel eens als bewezen vooropgesteld terwijl het slechts mogelijke oplossingen zijn voor de resultaten die men wil bereiken.
Er is uiteraard een groot verschil tussen wat er te zien is, of wat men ervaart en wat de werkelijke genetische eigenschappen zijn die een bepaalde honingbij als kolonie rijk is.

De genetische realiteit is hier dan ook een belangrijk onderdeel... dit is wat we minstens willen toelichten. Daarnaast is een degelijke haalbare techniek om kwaliteitsvolle koninginnen te telen een tweede deel van de doelstellingen.

Hoe de website en Facebook Kreverhille  dus goed in de gaten, de plaatsen zijn beperkt.