schuthuisjesOm blijvend te kunnen voldoen aan de evoluerende normen en om degelijk erfelijk materiaal te blijven garanderen, is het van belang aan selectie te doen tussen zuiver of rein bevruchte koninginnen.

Een grondige kennis van de genetische wetenschap is onontbeerlijk.

Om in te schatten hoe de selectie in de tijd zal evolueren is een degelijke kennis van het teeltmateriaal nodig. Het blijft een steeds weerkerende inspanning met even ernstig gehanteerde normen en vaardigheden en dit in een tijd vol opstakels en gezondheisbedreigende situaties.

Ook de aankoop van vergelijkbaar teeltmateriaal is nodig. Selectie is immers eveneens vergelijken met andere carnica-troiseck stammen om op het goede spoor te blijven.

 

In de ter beschikking gestelde bijenvolken, die opgesteld staan onder de deskundige hoede en de observatie van de beheerders-keurmeesters, worden “reinteelt moeren” ingebracht.

Reinteelt moeren zijn bijenkoninginnen die een gekende afstamming hebben langs moeders en langs vaders kant. Ze worden onder controle bevrucht door darren waarvan ook zeer duidelijk de afstamming en de daaraan gekoppelde eigenschappen gekend zijn (Ras,handelbaarheid, productiviteit, vitaliteit enz.)

Deze paringen hebben plaats op de Oost-Friese wadden. (Sylt en Spiekeroog).

Uit de ingebrachte reinteelt moeren  groeien volken die ons, na selectieve observatie, weer geschikte teeltstof zullen opleveren. Voor alle duidelijkheid, deze reinteelt volken staan niet op de paringsstand opgesteld.