CIMG2700

RKH vzw biedt de geïnteresseerden bevruchte koninginnen aan, geteeld uit geselecteerde reinteelt moeren. Leden van de vereniging hebben ook de mogelijkheid onbevruchte koninginnen aan te kopen. Deze ongepaarde moeren kunnen dan ter bevruchting op KREVERHILLE opgesteld worden. Enkel de leden van de vereniging kunnen van de paringsstand gebruik maken en hebben financieel voordeel bij aankoop van koninginnen.

Ten minste twee maal per jaar worden de leden ingelicht over de stand van zaken. Ze worden uitgenodigd naar een bijeenkomst. Deze bijeenkomsten gaan door de derde zaterdag van maart en de derde zaterdag van november.

 

Het betreft ondermeer het resultaat van het teelt- en paringsseizoen (najaar) en de teeltplanning met de gebruikte teeltstof evenals de schikkingen voor het nieuwe seizoen (voorjaar). Van beide activiteiten wordt een uitvoerig verslag, aan de aanwezige leden, overgemaakt. De verslagen worden ter beschikking gesteld via de website. Zo blijft de werking doorzichtig en blijven de leden op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

In samenwerking met N.E.M.E.C vzw richt R.K.H.vzw jaarlijks lessenreeksen en educatieve momenten in voor imkers over o.a. “ Inleiding tot de bijenteelt”, "Oordeelkundige technieken", “Bijscholing” en “Selectie en koninginneteelt”. De aanvang van de cursussen wordt in verschillende vakbladen en via mededeling in vakbladen en onze website bekend gemaakt. Ook via mailing  kan voldoende recente info verkregen worden.

De inhoud van elk lessenpakket wordt in leesbare tekst gegoten en met de leerlingen als naslagwerk meegegeven.

Een geïnformatiseerd ledenbestand zorgt voor een vlekkeloze administratie. Het lidgeld bedraagt  € 15.
Men is lid wanneer men uiterlijk voor eind maart van het bedoelde jaar zijn/haar bijdrage heeft betaald. 
Onder voorbehoud van eventuele aanpassingen.

Donateurs of sponsors zijn van harte welkom en kunnen hun bijdrage over maken op rekeningnummer: 

Argenta:            973-1764003-92 van RKH te Meerdonk. 

IBAN:           BE12 9731 7640 0392

BIC: