kaartR.K.H.vzw wil een steentje bijdragen in de rasverbetering van de honingbij. Daarnaast wil ze de imkerij met raad en daad steun bieden, op theoretisch en vooral op praktisch vlak.

Rasverbetering kan beslist op een zeer natuurlijke wijze. Het is de bedoeling om tot betere resultaten te komen voor wat de productiviteit, gezondheid en klimaatsbestendigheid betreft. De zachtaardigheid van het carnica ras is een extra stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Teelttechnisch biedt dit de imker de ongekende luxe om haast zonder beschermende kledij te kunnen werken en om de buurt tot vriend te houden.

 

Omwille van haar doelstellingen heeft de vereniging een sterk sociaal ingesteld karakter. Omdat de kwaliteit van het geboden genetisch product zo belangrijk is, moet de samenwerking en het voortdurend overleg continu op peil gehouden worden. Zonder samenwerking met en tussen de leden kunnen de voornoemde doelstellingen niet bereikt worden en blijft het louter bij bijen telen.

Zeeuws-Vlaanderen is uniek omwille van de natuurlijke barrière, gevormd door de brede Westerschelde die zich bijna rond de paringsstand slingert. Vreemde paringsinvloeden vanuit het Noorden, Westen en Oosten worden zo uitgesloten. De Zuidrand wordt gecontroleerd door enkele imkers. De imkerij is in deze regio dun gezaaid wat de organisatie vergemakkelijkt. Voor ongestoorde gecontroleerde paringen is dit een uniek gebied op het West-Europese vaste land. Zulke situaties kom je elders alleen nog tegen op de Friese wadden en in het hooggebergte. Uiteraard wordt er van de plaatselijk gevestigde imkers respect en descipline gevraagd. Dit is niet altijd even gemakkelijk...